Photo series:1-3-5-7-9. © Eva Kalpadaki and 2-4-6-8-10 © Giorgos Vasiliadis