Photo series: © Dimitris Makrygiannakis and Achilles Nasios