Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 ο Αχιλλέας Νάσιος επισκεύτηκε το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α “Ορίζοντες”, όπου εισήγαγε έναν αριθμό μαθητών στο Φωτογραφικό Παιχνίδι.

Οι συμμετέχοντες βίωσαν τη χαρά της φωτογραφικής διαδικασίας απελευθερωμένοι εντελώς από τον εξαναγκασμό της λήψης, δημιουργώντας ο καθένας τις δικές του εικόνες, χορεύοντας.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με βάση τις εικόνες που προέκυψαν, καθώς και σχετικά με την εμπειρία την οποία απόκτησε κάθε συμμετέχων.