Το 8ο φωτογραφικό παιχνίδι, έγινε σε χώρο εξωτερικό και σε σχετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και πήρε για το λόγο αυτό το όνομα του φαινομένου «Ωκεανίς».

Στο παιχνίδι αυτό ταξίδεψαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να παρευρεθούν, άτομα τα οποία είχαν ήδη συμμετέχει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα INTERGAMES (Διαδραστικά παιχνίδια σχεδιασμένα για το διαδύκτιο).

Στις διαδικτυακές μας συναντήσεις μάθαμε σταδιακά να παίζουμε ένα διπλό παιχνίδι. Κάναμε εξάσκηση στη φωτογράφιση του “τίποτα” που μας περιβάλλει, μέχρι που τέλος είδαμε πόσο είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς τη θέλησή του, αλλά και τι γίνεται όταν συμβεί κάτι τέτοιο. Στην ΩΚΕΑΝΙΔΑ πλέον, όλοι είχαμε σ’ ένα βαθμό εξασκηθεί να αφηνόμαστε στη φωτογραφική διαδικασία.