Photo series:1-3-5-7-9.© Evaggeli Mpetsa and 2-4-6-8-10 © Nikos Nikopoulos