Photo series: © 1. Sakis Dazanis - 2. Dimitris Makrygiannakis - 3. Dimitris Mavrozoumis