Photo series: © 1. Dimitris Makrygiannakis - 2. Stavros Stamatiou - 3. Achilles Nasios