Το Δίκτυο Τεχνών και επιστημών Hocus Photus ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι η Τέχνη λειτουργεί ενωτικά για τους ανθρώπους.

Στόχος μας είναι η σταδιακή συνένωση και σύμπραξη καλλιτεχνών, ερασιτεχνών και επιστημόνων.

Προτείνουμε ειδικά σχεδιασμένες δράσεις οι οποίες αποβλέπουν στη δημιουργία πρωτότυπων ομαδικών εικαστικών έργων που διαμορφώνονται συνεργατικά.

Προσφέρουμε τη δυνατότητα ποιοτικής επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς που αφορούν στις Τέχνες και τις Επιστήμες που ενδιαφέρονται να ερευνήσουν και να προάγουν την Τέχνη.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μαθητεύουμε ενεργητικά στην Τέχνη μέσα από τα λόγια και τα έργα μας.

Για να αρχίσει το όραμα να παίρνει μορφή, για να αρχίσουμε να συνδεόμαστε, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όσων ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο.

Συνδεθείτε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Hocus Photus blog
Facebook
Instagram

Ανυπομονούμε για τη συνέχεια…