Τον Νίκο Σκλαβενίτη τον συνάντησα στη Σχολή. Οι αλλαγές είχαν φέρει στο προσκήνιο την ψηφιακή τεχνολογία κι εμείς μαθαίναμε ξανά από την αρχή, καινούργιους τρόπους και νέες τεχνικές, μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε να δείξουμε εκείνο που δε λέγεται με λόγια, μέσα σ’ ένα λεπτό. Ο χορός του Δερβίση ήταν η απάντηση του σ’ εκείνο το κάλεσμα.
Ας σωπάσουμε για ένα λεπτό κι ας τον απολαύσουμε.