Τραγούδι: Ρίτα Αντωνοπούλου - Φωτογραφία: Άκης Χρήστου - Παραγωγή: Hocus Photus